panel operatorski

Czym jest panel operatorski?

Biznes skupiający się na produkcji przemysłowej stawia na rozwiązania, które są w stanie sprostać rosnącym wymaganiom konsumpcyjnym. Systemy wchodzące w skład automatyki przemysłowej muszą być projektowane tak, by były jak najbardziej wytrzymałe, praktyczne oraz (coraz częściej) kompaktowe. Co więcej, systemy te tworzy się z myślą o ewentualnym rozwoju firmy w najbliższym czasie.

Jednym z niezbędnych procesów zachodzących w toku produkcji jest komunikacja – i chodzi tutaj nie tylko o komunikowanie się między pracownikami. Równie ważne są komunikaty wydawane przez człowieka, a odbierane przez urządzenie. Aby jednak maszyna była w stanie zrozumieć to, co mamy jej do przekazania, konieczne jest odpowiednie do tego narzędzie takie jak panel operatorski. To właśnie on odpowiada za płynność pracy jednostki wykonawczej poprzez pełnienie funkcji swoistego tłumacza.

Czym dokładnie jest panel operatorski?

Jakie rodzaje paneli operatorskich mamy na polskim rynku?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w poniższym tekście!

Czym jest panel operatorski?

            W powszechnym użyciu często można się spotkać z utożsamieniem panelu operatorskiego wyłącznie z panelem HMI. Tymczasem panel sterowniczy nie zawsze musi oznaczać panelu Human-Machine Interfacei to na dodatek z ekranem dotykowym, czyli w najpowszechniejszej współcześnie wersji.

            Aby zrozumieć, skąd bierze się to błędne uproszczenie, weźmy za wzór inną parę urządzeń: porównajmy komputer z tabletem. W podstawowym sensie tablet jest komputerem, jednak nie ma on formy, jaka zwykle pojawia nam się przed oczami, gdy mówimy właśnie o komputerze (w domyśle: stacjonarnym).

W przypadku panelu operatorskiego i panelu HMI powiemy, że zarówno jedno, jak i drugie urządzenie odpowiada za tłumaczenie poleceń obsługującego je człowieka, z tym że panel operatorski może się wydawać bardziej analogowy, korzystny dla prostszych instalacji nie wymagających wysokiej jakości wizualizacji procesów. Z kolei HMI praktycznie zawsze będzie miał formę ekranu pozwalającego na bardziej szczegółowe wizualizacje, lepiej będzie pasować do skomplikowanych instalacji.

Można powiedzieć, że panel operatorski to typ podzespołu, który stosowany jest między innymi w przypadku maszyn czy linii przemysłowych. Panel sterowniczy jest pośrednikiem między informacją nadawaną od operatora do maszyny, dzięki czemu możliwe stanie się utrzymywanie nieprzerwanej kontroli nad pracą systemu.

Poza sprawowaniem nadzoru dzięki pracy panelu operatorskiego możliwe będzie sterowanie urządzeniem poprzez wydawanie poleceń oraz regulowanie parametrów maszyny. Nie można jednak zapomnieć o tak ważnych kwestiach jak możliwość przetwarzania informacji dot. rejestr incydentów czy możliwość podjęcia natychmiastowej interwencji w przypadku awarii, która może doprowadzić do przestojów produkcyjnych i mieć katastrofalne skutki dla wyników finansowych firmy.

Rodzaje paneli operatorskich dostępnych w Polsce

            Niestety nie istnieje uniwersalna klasyfikacja paneli operatorskich. Budując podział paneli sterowniczych, można wziąć pod uwagę bardzo zróżnicowane parametry; parametry, wnikające zarówno ze specyfiki danego urządzenia, jak i jego zastosowania.

W rezultacie możemy wyszczególnić panele z uwagi na posiadanie przez nie wyświetlacze (np. przekątna, funkcja dotykowa, LCD itd.) albo typ zastosowanych portów komunikacyjnych (np. standardowe, niestandardowe takie jak Wi-Fi oraz USB).

Gdy za kryterium rozróżniające przyjmiemy zastosowania, możemy wówczas wyróżnić panele operatorskie dedykowane przemysłowi lub urządzeniom codziennego użytku.

Nie można pominąć kwestii związanych ze środowiskiem pracy panelu sterowniczego. Tak samo jak w przypadku właściwie wszystkich maszyn, jedną z kluczowych spraw będzie to, w jakim otoczeniu ma pracować urządzenie, a więc i na jakie czynniki potencjalnie szkodliwe będzie ono narażone. Mowa tutaj, rzecz jasna, przede wszystkim o zawilgoceniu, zapyleniu, wysokiej lub niskiej temperaturze oraz pracy narażającej na drgania.

            Być może za najbardziej uniwersalne rozróżnienie warto uznać po prostu podział na:

  • panele operatorskie proste,
  • panele operatorskie do zastosowań wyższego stopnia skomplikowania,
  • panele specjalne.

Panel prosty operatorski będzie cechować się przede wszystkim swoją kompaktowością, nieskomplikowaną obsługą oraz częstszym zastosowaniem analogowych przycisków lub pokręteł. Zwiększone prawdopodobieństwo zastosowania tradycyjnych przełączników wynikać może z mniejszego ekranu oraz znaczniejszego udziału informacji przekazywanej w formie tekstowej.

Panele operatorskie do bardziej skomplikowanych zastosowań to zazwyczaj ekran dotykowy lub ekran z klawiaturą manualną. Ten typ paneli sterujących idealnie nadaje się wszędzie tam, gdzie konieczne będzie postawienie na informację wizualną. Wśród tego rodzaju paneli operatorskich znajdują się właśnie panele HMI.

Ostatnią z podgrup paneli operatorskich są panele specjalne. Wśród paneli nietypowych można wyróżnić między innymi:

  • panele manualne – idealne do pracy wymagającej dużej mobilności użytkownika,
  • panele outdoorowe – instalowane w zmiennych, niekontrolowanych warunkach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *